Υαλοπίνακες

Οι υαλοπίνακες σε όλες τις κτιριακές εφαρμογές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα υλικά και αυτό γιατί είναι οι μόνοι που μπορούν να συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση του φωτός και κυρίως στην ορθότερη ροή της θερμότητας. Επίσης οι υαλοπίνακες εξασφαλίζουν οπτική άνεση και αισθητική και αυτό όπως και τα παραπάνω επιτυγχάνονται μόνο με τη σωστή εφαρμογή, κάτι το οποίο σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα Οι επιλογές και η χρήση του κάθε είδους υαλοπίνακα (μονός υαλοπίνακας , διπλός υαλοπίνακας, triplex, security,ενεργειακός υαλοπίνακας κλπ. )εξαρτάται από τη θέση τοποθέτησης του κουφώματος.

TOP