Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1863, σαν μονό γυαλί, ο θερμικά ενισχυμένος υαλοπίνακας δεν κατατάσσεται σαν υαλοπίνακας ασφαλείας, αλλά σαν στοιχείο συνδυασμού, είναι απαραίτητος στον τομέα των γυάλινων κατασκευών.

3.1 Παραγωγή

Η παραγωγή είναι ίδια όπως και στον πλήρως σκληρυμένο υαλοπίνακα, αλλά η διαδικασία ψύξης είναι πιο αργή, το οποίο σημαίνει ότι οι διαφορές τάσης μέσα στον υαλοπίνακα είναι χαμηλότερες. Κατατάσσεται ανάμεσα στον βασικό υαλοπίνακα (χωρίς καμιά επεξεργασία) και στον πλήρως σκληρυμένο υαλοπίνακα. Οι τιμές για την αντίσταση σε διαφορές θερμοκρασίας όπως επίσης και την ελαστική αντοχή το αποδεικνύουν. Η δομή μετά από ένα σπάσιμο είναι παρόμοια με αυτή ενός βασικού υαλοπίνακα. Το σπάσιμο ξεκινάει από το σημείο σύγκρουσης/ρήξης και κινείται ακτινικά προς τις άκρες του υαλοπίνακα. Xάρη στα χαρακτηριστικά σπασίματος του θερμικά ενισχυμένου γυαλιού, τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα του σκληρυμένου, ένας μονός πολυστρωματικός (laminated) υαλοπίνακας ασφαλείας φτιαγμένος από θερμικά ενισχυμένο γυαλί έχει άριστες ιδιότητες αντοχής φορτίου μετά το σπάσιμο.
Στην περίπτωση βλάβης (σπασίματος) στα θερμικά ενισχυμένα γυαλιά ενός πολυστρωματικού υαλοπίνακα ασφαλείας, υπάρχει μόνο μία μικρή απόκλιση από την ευθεία, σε αντίθεση με το σακούλιασμα/κρέμασμα του πολυστρωματικού υαλοπίνακα ασφαλείας φτιαγμένου από πλήρως σκληρυμένα γυαλιά. Αυτός είναι και ο λόγος που το θερμικά ενισχυμένο γυαλί αντικαθιστά όλο και περισσότερο το ψημένο γυαλί στους πολυεπίπεδους υαλοπίνακες όταν απαιτούνται αυξημένη ελαστική αντοχή και αντοχή σε θερμοκρασιακές εναλλαγές.

3.2 Αντοχή σε κάμψη

* Υαλοπίνακας float με θερμική επεξεργασία ενίσχυσης, σ = 45-65 MPa
* Υαλοπίνακας ανάγλυφος με θερμική επεξεργασία ενίσχυσης, σ = 35 MPa
* Υαλοπίνακας με επίστρωση με θερμική επεξεργασία ενίσχυσης όπου η επιστρωμένη πλευρά είναι σε τάση εφελκυσμού, σ= 30 MPa

3.3 Επίδραση της θερμότητας

Η αντοχή ενός θερμικά ενισχυμένου υαλοπίνακα σε διαφορές θερμοκρασίας μέσα στη μάζα του μπορεί να εκτιμηθεί σε 100 Κ.

3.4 Χημικώς Σκληρυμένα γυαλιά

Μία διαδικασία που δεν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα.